KES ile başlayan kelimeler

KES ile başlayan veya başında KES olan kelimeler 736 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kes aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. kes anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre KES ile başlayan kelimeler

25 harfli

kesesine bir şey girmemek, kesikli olasılık dağılımı, kesikli olasılıksal süreç, kesilen baş yerine konmaz, kesirli rasyonel fonksion

24 harfli

kesikli Fourier dönüşümü, kesikli rastsal değişken, kesin dışbükey fonksiyon, kesin ki-üstiki sınaması, kesinlik eşdeğer teoremi, kesintili bireysel gelir, kesirli eştümleşik model

23 harfli

kesikli sıklık dağılımı, kesimsel gelir dağılımı, kesimsel uyum kredileri, kesin içbükey fonksiyon, kesintisiz ulusal gelir, kesir dereceli integral

22 harfli

kesikli örneklem uzayı, kesikli veri değişkeni, kesime bağlı eyaletler, kesin orantılar yasası, kesin özdeşleştirilmiş, kesine yakın yakınsama, kesintili ulusal gelir, kesintisiz güç kaynağı, kesirli sayı sıfatları, kesirli tümleşik model

21 harfli

kesek aracıl bürmeççe, keseli köstebekgiller, kesenin dibi görünmek, kesici biyopsi iğnesi, kesin artan fonksiyon, kesin doğrusal ilişki, kesinli gereklik kipi, kesintisiz süreklilik, kesintisiz yatırımlar, Keskiyle perçinsileme, kestiğe biçtik yapmak

20 harfli

keseliköstebekgiller, kesenin ağzını açmak, kesik boğaz alabalık, kesikli seçim modeli, kesikli tepki modeli, kesikli zaman serisi, kesimsel arılaştırma, kesin depolama alanı, kesin satış taahhüdü, kesinlik parametresi, kesintisiz anımsatma, kesirli ARIMA modeli, kesme ev, (kesmelik), kesme hizmet yordamı, keseli avurtlugiller

19 harfli

keseli porsukgiller, keseli sansargiller, keseli-porsukgiller, keseli-sansargiller, keseneli sözleşmesi, kesici ucu aşınması, kesik koninin hacmi, kesikli veri modeli, kesimli kırık dökük, kesin alış taahhüdü, kesintili anımsatma, kesintisiz değişken, kesirli sayı sıfatı, kesirli tümleştirme, kesişmeyen doğrular, keski solungaçlılar, keski-solungaçlılar, kesme isteği düzeyi, kesme takımı çeliği, kestirim düzeltmesi, kestirimci inceleme, ...

18 harfli

kesek arası yalımı, keseli sıçangiller, keseli-sıçangiller, kesesini doldurmak, kesici endonükleaz, kesilim öngerilimi, kesin hesap kanunu, kesin hesap yasası, kesin kütüğe yazım, kesinleştirebilmek, kesinlik dizeyleri, kesintili değişken, kesintisiz dönüşüm, kesirli eştümleşme, kesişmezlik kuralı, kesit deney düzeni, kestirim geçerliği, kestirim yanılgısı

17 harfli

keseli karıncacıl, kesenek belgeleri, kesesi elvermemek, kesesine güvenmek, kesik DNA zinciri, kesiklik hipotezi, kesiklilik yüzeyi, kesimleme dizgesi, kesimsel arılaşma, kesin azalan dizi, kesinleşmiş vergi, kesinleştirebilme, kesintili suverme, kesintili yatırım, kesintisiz evirim, kesintiye uğramak, kesirinden gelmek, kesirli birim kök, kesişen düzlemler, kesişme noktaları, keskin diseksiyon, ...

16 harfli

keseli memeliler, kesenek oranları, kesenize bereket, keserleşik kemik, keseye davranmak, kesîci-yükleyici, kesici buruncuğu, kesicilik yapmak, kesikli gösterim, kesikli söyleyiş, kesim bindirmesi, kesim (sayımsal), kesim taksitleri, kesimsel bunalım, kesin eşitsizlik, kesin sorumluluk, kesintili evirim, kesintili ısıtma, kesintisiz gelir, kesirin periyodu, kesirli yineleme, ...

15 harfli

kesekçik aracıl, keseli köstebek, keseneğe vermek, keseneye vermek, keserin kalksın, kesicilik etmek, kesik kızgınlık, kesikler dizimi, kesikli dağılım, kesikli görünge, kesiklik önsavı, kesiklik vermek, kesiksiz kıvrım, kesilen sayışım, kesilim sıklığı, kesimli damıtma, kesimsel eritme, kesinlik yasası, kesintili gelir, kesintiye almak, kesirgen böceği, ...

14 harfli

kesdek burunlu, kese hücreleri, kesecik yarığı, kesekçik iççil, keseli kurbağa, keseneğe almak, kesici aralığı, kesici kılıççı, kesik yavansüt, kesikli kıvrım, kesiksiz süreç, kesim ağırlığı, kesim ve kurgu, kesin kısıtlar, kesin sınırlar, kesinleştirmek, kesintili ürün, kesip çıkarmak, kesitaraştırma, keskin “değim”, keskin nişancı, ...

13 harfli

kese getirmek, kese solucanı, keseden yemek, kesekçikleşim, kesel perdesi, keseli sansar, keseli şeytan, kesene kesmek, kesene vermek, kesenlik yayı, kesesine göre, kesici çevrim, kesici dişler, kesici kasnak, kesik dağılım, kesik piramit, kesikli çizgi, kesikli doğum, kesikli gidiş, kesikli gözce, kesikli işlem, ...

12 harfli

kese yoğurdu, kesek aracıl, kesek yalımı, kesekçik içi, kesel gelmek, keseli lârva, kesen düzlem, kesene kartı, kesene ödeği, kesenekçilik, keserek alım, keserzımbası, kesici kılıç, kesik akıtma, kesik kelime, kesik kesmek, kesik koyunu, kesik prizma, kesik sözcük, kesikli tayf, kesikli veri, ...

11 harfli

kesatlaşmak, kese çiçeği, kese gelmek, kese kâğıdı, kesek alımı, kesekçiksel, keseklenmek, kesel çizgi, keseli kurt, kesen damar, kesene payı, keser kıskı, kesici ağız, kesici pens, kesik atmak, kesik cümle, kesik çatma, kesik Kerem, kesik kesik, kesik tümce, kesik yapım, ...

10 harfli

kes düşmek, kesatlaşma, kesdeñkele, kesebilmek, keseğenlik, kesekçikli, kesekçiksi, keseklenim, keseklenir, keseklenme, kesekliler, keselenmek, keseletmek, keseli ayı, keserlemek, kesici diş, kesici ucu, kesik eğef, Kesik harç, kesik hava, kesik koni, ...

9 harfli

kes kılıç, kesbetmek, kesdirmek, kesdürmek, kesdüşmek, kesebilme, kesegelen, kesekleme, keselekge, keselekke, keselemek, keseleniş, keselenme, keseletme, keseliler, kesenekçi, kesenekge, kesenetli, Kesepınar, kesgenmek, kesi taşı, ...

8 harfli

kesatlık, kesatmak, kesbetme, kesdirim, kesdiriş, kese yol, Kesealan, kesekabı, kesekçik, kesekçil, keseklem, keseleme, kesen II, kesenali, keseneli, kesenkes, Kesenler, kesenlik, Kesenözü, Kesentaş, kesercik, ...

7 harfli

kesafet, kesakça, kesatma, kesayak, kesdene, kesebiç, kesecek, kesecik, kesecük, kesedar, kesegen, keseğen, kesekçe, kesekes, kesekle, kesekli, Keseköy, keselek, kesemet, kesen I, kesenek, ...

6 harfli

kesber, kesbik, kesdek, kesele, keseli, kesene, keseri, keseyh, kesgen, kesgin, kesgüç, kesgük, kesici, kesike, kesiki, kesili, kesiyh, keskel, kesken, keskes, keskiç, ...

5 harfli

kesak, kesân, kesat, kesbî, keseğ, keseh, kesek, kesel, kesen, keser, keses, kesey, kesgi, kesgü, kesği, kesib, kesiç, kesif, kesiğ, kesik, kesim, ...

4 harfli

kesa, kese, kesi, kesp

3 harfli

kes

Kelime Ara