kes

kes

(I) a. hlk. Genellikle yakmak için kullanılan iri saman.

II) a. sp. Ayak bileklerini de içine alan kapalı jimnastik ayakkabısı.


kes

1. İri saman. 2. Dövülerek saman yapılan ot. 3. Harman savrulduktan sonra yerde kalan taşlı ve samanlı buğday.


kes

Yaprakları soyulmuş küçük mısır koçanları.


kes

Değişik ve özel biçim.


kes

1. Tanesi alınmış mısır koçanı. 2. İri saman.


kes

Kes, spor ayakkabısı


kes

Kes, kimse


kes

Samandan çıkan ve ancak yakmaya yarayan kaba saman artığı


kes

Samanın irisi


kes! İng. cut!, stop!

Sinema Çevirimin sona erdiğini, alıcının durdurulmasını bildirmek için yönetmenin, alıcı yönetmenine verdiği komut.


kes İng. stover

Harman veya başka işlem sırasında tohumlardan ayrılan, bitkinin diğer kısımlarıyla birlikte genek yaprakları, kavuz ve diğer tane örtü kısımları ve bazen da kuru ot veya sapların kabaca doğranmış durumu.


kes

Sahip, hamî, yardımcı


kes için benzer kelimeler


kes, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 's', şeklindedir.
kes kelimesinin tersten yazılışı sek diziliminde gösterilir.