kes kılıç

kes kılıç

Baklava.


kes kılıç için benzer kelimeler


kes kılıç, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 's', ' ', 'k', 'ı', 'l', 'ı', 'ç', şeklindedir.
kes kılıç kelimesinin tersten yazılışı çılık sek diziliminde gösterilir.