İçinde KES geçen kelimeler

İçinde KES geçen kelimeler 2183 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kes aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. kes anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde KES geçen kelimeler

25 harfli

ağırlıksız kesitaraştırma, alellerin ayrışımı ilkesi, (bir şey) abanoz kesilmek, (bir yer) zindan kesilmek, BM Ateşkes Gözlem güçleri, borç yiyen kesesinden yer, devirsiz ondalık kesirler, dokunca karşılığı kesinti, kamu kesimi menkul değeri, kavuşmaz yansız kestirici, kesesine bir şey girmemek, kesikli olasılık dağılımı, kesikli olasılıksal süreç, kesilen baş yerine konmaz, kesirli rasyonel fonksion, kıkırdaklı kaynaşım kesim, oldukça kesin yakınsaklık, yatay kesitsel bağımlılık

24 harfli

ağırlıklı kesitaraştırma, ayaklarını yerden kesmek, (birini) kesintiye almak, burun boynuzcuk keseklem, bütçenin aleniyet ilkesi, bütçenin doğruluk ilkesi, bütçenin genellik ilkesi, devirli ondalık kesirler, dışsatımda fon kesintisi, doğrulanabilirlik ilkesi, dört yanı deniz kesilmek, düzgün sınırlılık ilkesi, en küçük-en büyük ilkesi, giderlerde tahsis ilkesi, iki kesime bölmeli arama, kavuşmaz etkin kestirici, kaynağında kesilen vergi, kemik destekli keseliler, kesikli Fourier dönüşümü, kesikli rastsal değişken, kesin dışbükey fonksiyon, ...

23 harfli

Allah´tan umut kesilmez, ayırım gözetmeme ilkesi, balbıçağı, [balkeskisi], besicel sinirceli kesit, bir işi başından kesmek, (biriyle) hesabı kesmek, bütçenin açıklık ilkesi, can evi kesikli gerinti, çekirdek bağlama erkesi, dışsatım prim kesintisi, donanım kesme düzeyleri, elif kesmek, nal kesmek, enaz ayrım bilgi ilkesi, göbeği sokakta kesilmiş, ihracatta fon kesintisi, karıncıl-yolakçıl kesim, karışık periyodik kesir, karşılıklı taviz ilkesi, karşıtkesimli araştırma, Kemik-desteklikeseliler, kesikli sıklık dağılımı, ...

22 harfli

ağırşaklı kömür kesici, aktifleme etkin kesiti, altın eli bıçak kesmez, anal keselerin yangısı, bağırsak tepkiç kesimi, bırakıntı metal kesimi, Bir kesimli perçinleme, (birini) haraca kesmek, bütçenin birlik ilkesi, Cheyne-Stokes solunumu, dondurup kesme yöntemi, erkesel yayımlayıcılık, etkinleme etkin kesiti, ışınım erkesi niceliği, ihracat prim kesintisi, kaynakta kesme yöntemi, kesikli örneklem uzayı, kesikli veri değişkeni, kesime bağlı eyaletler, kesin orantılar yasası, kesin özdeşleştirilmiş, ...

21 harfli

Adam-Stokes hastalığı, ardı arası kesilmemek, ardışık kesme yöntemi, ayağı yerden kesilmek, bayağı denizkestanesi, bebenek kesip ayırımı, belirtilmeziik ilkesi, bozuk kesim adresleme, bulgucuyu anma ilkesi, doğumcul yatın kesimi, dondurup kesme metodu, eşit üleştirme ilkesi, fiziksel kesimli disk, funktorlarm bileşkesi, gerçek bulgucu ilkesi, görüntü kesitli çizim, gözyaşı kesesi çukuru, hava kesesi timpanisi, herkes bildiğini okur, hiperbolik eşkesenlik, ikil oranlı kestirici, ...

20 harfli

alçak kesitli lastik, badak torbası kesimi, belirsiz sinir kesim, bileşik tepki ilkesi, (birine) ceza kesmek, boğmukçul yay kesimi, böbrek sancısı kesen, böbrek üstü keseklem, damar-sinirsel kesit, değişkenli kesimleme, dışlanamazlık ilkesi, dibir ardı keseklemi, dikeçli kömür kesici, dizileyici kesimleme, en çok uyarma ilkesi, hava kesesi empiyemi, hava kesesi mikozisi, herkes evinde ağadır, isteğe bağlı kesinti, kamu kesimi yatırımı, kaynakta kesme usulü, ...

19 harfli

adî uzatılmış kesir, akciğer kesecikleri, akrozom kesecikleri, allgau tırnakkesişi, altın kesim yöntemi, avurdu keseligiller, avurdu-keseligiller, bıçak gibi kesilmek, bıçak kınını kesmez, bindiği dalı kesmek, dibir (dübür) kesim, DNA kesme enzimleri, düşey yelpaze kesim, eğilen baş kesilmez, gayrisafilik ilkesi, gırtlağından kesmek, güneş lekesi kuramı, güzeli herkes sever, hava kesesi yangısı, hiperbolik kesenlik, hoşlanım acı ilkesi, ...

18 harfli

afarozman kesilmek, at kestanesigiller, ateş gibi kesilmek, ateşkes gözlemcisi, atmık kın keseklem, avurdu keseli fare, avurdu-keseli fare, Barışın beş ilkesi, baş kes, yaş kesme, belirsizlik ilkesi, besin keseli larva, bıçak suyu kesiyor, birleştirim ilkesi, çelişmezlik ilkesi, damarcın keseklemi, doğrusal kestirici, dondurma kesitleri, dosya kayıt kesimi, dördüz spor kesesi, düzensiz kestirici, en etkin kestirici, ...

17 harfli

ağık kın keseklem, alışverişi kesmek, ankesörlü telefon, armoni orkestrası, ateşkes anlaşması, atkestanesigiller, bağlantıyı kesmek, bankacılık ilkesi, bıçak gibi kesmek, bitki-kesengiller, boğazından kesmek, bürüngü keseklemi, büyük spor kesesi, çakı suyu kesiyor, çelişiklik ilkesi, çevrim kesme kolu, çiçek tozu kesesi, çift değer ilkesi, düzenli kestirici, ejakulator kesesi, eniyi çaba ilkesi, ...

16 harfli

acı verme ilkesi, ağrı kesici ilaç, akciğer keseciği, akciğer keseleri, alt yetki ilkesi, anal kese apsesi, anal kese tümörü, anestezi maskesi, anî nötron kesri, aralık kestirimi, ardışık kestirim, avuçlama tepkesi, ayak bağı kesmek, ayırtlama ilkesi, Babinski tepkesi, bademcik keskisi, bağırsak keskisi, bitkikesengiller, büyükspor kesesi, canavar kesilmek, Cavalieri ilkesi, ...

15 harfli

allame kesilmek, ana akım kesici, arakesit işlemi, ardı kesilmemek, atardamar kesme, bademcik kesimi, bademcik kesiti, bağırsak kesesi, bağlanım erkesi, Bayes kestirimi, beyin keseklemi, bilek keseklemi, biletini kesmek, buruncuk kesiti, bülbül kesilmek, bürüngü keskisi, cabayı kesmemek, cirbitik kesmek, çarpışma kesiti, çekirdek erkesi, çevre kesişmesi, ...

14 harfli

Acem şikestesi, açıklık ilkesi, ağırlık ilkesi, ağrı kesilmesi, akarca keskisi, akciğer kesesi, akman keseklem, alt ağ maskesi, alyon kesilmek, amniyon kesesi, ardıl kesitler, arpa kesdirmek, arpa kestirmek, aslan kesilmek, Aşağıkesmekaya, aştırma erkesi, ateşkes ihlâli, atmık kın kesi, ayağını kesmek, aybaşı kesilim, ayrılma ilkesi, ...

13 harfli

açılış kesimi, ağzını kesmek, akak keseklem, aklı kesmemek, alveol kesesi, anahtar kesim, apah kesilmek, ardını kesmek, ateş kesilmek, ateşkes hattı, ayak tenekesi, ayırma ilkesi, bağak keskisi, bağlam erkesi, bağlam ilkesi, bağlam kesimi, bahaya kesmek, bela kesilmek, bileşik kesir, Birlik ülkesi, boğuntu kesen, ...

12 harfli

abaza kesimi, acı kesilimi, açık kestane, ahkâm kesmek, ahlak ilkesi, akarca kesit, altın keseği, altın kesmek, anal keseler, ara kestirim, at kestanesi, ayanı kesmek, bağak kesimi, bağak kesiti, bağır kesimi, bağlam kesim, balla kesmek, basrık kesen, bayağı kesir, bilet kesici, bilet kesmek, ...

11 harfli

âdet kesimi, ağrı kesici, ağrı kesimi, ahlı kesmek, akça kesmek, akım kesici, akım kesmek, aklı kesmek, aktif ankes, altın kesit, amaç erkesi, arakestirim, asıp kesmek, aşık kesiti, ateş kesmek, ayak keseri, ayaz kesmek, ayran kesen, baha kesmek, Balıkesirli, baltakesmez, ...

10 harfli

akça kesme, akçe kesme, altınkesit, apış kesim, ara kesmek, Arpakesmez, ayak kesme, ayakkeseri, aydınkesim, bağ erkesi, balkeskisi, baş kesmek, bel kesmek, boğazkesen, börk kesim, buka kesim, buz kesmek, can keseği, cele kesen, çapakeseri, çaputkesen, ...

9 harfli

adi kesir, ağaçkesen, ağu kesen, Altıkesek, ana kesek, ana kesim, ana kesir, ana kesit, ara kesit, ara kesti, araskesme, aş kesmek, Aşağıkese, Balıkesir, boy kesme, bu kesime, can kesme, devlikesi, devrikesi, dış kesim, dik kesit, ...

8 harfli

ağ kesme, Ağaçkese, Ağcakese, akkerkes, alankese, altkesim, arakesit, arkespor, bağkesen, başkesit, bikeslik, bu keste, cibkesen, cipkesen, conkesme, çipkesen, denkeser, el kesme, elikesik, felankes, filankes, ...

7 harfli

alakesa, alakese, ateşkes, Belkese, Çatkese, dilkese, dinkese, Enkesit, İkikese, ilkesel, kesafet, kesakça, kesatma, kesayak, kesdene, kesebiç, kesecek, kesecik, kesecük, kesedar, kesegen, ...

6 harfli

Akkese, bu kes, cilkes, çerkes, dirkes, heçkes, herkes, kerkes, kesber, kesbik, kesdek, kesele, keseli, kesene, keseri, keseyh, kesgen, kesgin, kesgüç, kesgük, kesici, ...

5 harfli

ankes, bikes, kesak, kesân, kesat, kesbî, keseğ, keseh, kesek, kesel, kesen, keser, keses, kesey, kesgi, kesgü, kesği, kesib, kesiç, kesif, kesiğ, ...

4 harfli

kesa, kese, kesi, kesp

3 harfli

kes

Kelime Ara