kestirim denklemi

kestirim denklemi İng. estimating equation

Gözlenmiş nicelikleri ve kestirimi bulunacak bir ya da birkaç bilinmeyeni içeren denklem.


kestirim denklemi için benzer kelimeler


kestirim denklemi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 's', 't', 'i', 'r', 'i', 'm', ' ', 'd', 'e', 'n', 'k', 'l', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
kestirim denklemi kelimesinin tersten yazılışı imelkned miritsek diziliminde gösterilir.