kestirim

kestirim

a. Kestirme işi, tahmin.


kestirim Fr. Dogme
kestirim

Kestirme, kısa (yol vb.).


kestirim İng. estimate, estimation

1) bk. kestirici. 2) Bilinmeyen bir evrendeğerin sayısal değeri için yapılan çıkarsama.


kestirim İng. estimate

Aranan evrendeğere ilişkin olarak örneklemeyle elde edilen değer ya da çıkarım yordamlarıyla varılan bekleni ya da beklenti.


kestirim için benzer kelimeler


kestirim, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 's', 't', 'i', 'r', 'i', 'm', şeklindedir.
kestirim kelimesinin tersten yazılışı miritsek diziliminde gösterilir.