ardışık kestirim

ardışık kestirim İng. sequential estimation

(kuramsal istatistik) Bir ardışık örnekleme yöntemiyle elde edilen verilerle yapılan kestirim.


ardışık kestirim için benzer kelimeler


ardışık kestirim, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'd', 'ı', 'ş', 'ı', 'k', ' ', 'k', 'e', 's', 't', 'i', 'r', 'i', 'm', şeklindedir.
ardışık kestirim kelimesinin tersten yazılışı miritsek kışıdra diziliminde gösterilir.