gözlem yanılgısı

gözlem yanılgısı İng. error of observation

Araç ya da insan etkenlerinden kaynaklanan ya da bir niceliği elde etme yöntemindeki eksikliklerden ortaya çıkan yanılgı.


gözlem yanılgısı için benzer kelimeler


gözlem yanılgısı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'z', 'l', 'e', 'm', ' ', 'y', 'a', 'n', 'ı', 'l', 'g', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
gözlem yanılgısı kelimesinin tersten yazılışı ısıglınay melzög diziliminde gösterilir.