duyu yanılgısı

duyu yanılgısı İng. sense deception

Duyu örgenlerinin yapısı ya da uyaranların nitelik ve sunuluş biçiminden doğan algı yanılması.


duyu yanılgısı için benzer kelimeler


duyu yanılgısı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'y', 'u', ' ', 'y', 'a', 'n', 'ı', 'l', 'g', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
duyu yanılgısı kelimesinin tersten yazılışı ısıglınay uyud diziliminde gösterilir.