denklem yanılgısı

denklem yanılgısı İng. error in équation

Bazı etkenlerin gözönüne alınmaması nedeniyle denklemin gerçek bağıntıyı tümüyle gösteremediği durumlardaki yanılgı.


denklem yanılgısı için benzer kelimeler


denklem yanılgısı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'k', 'l', 'e', 'm', ' ', 'y', 'a', 'n', 'ı', 'l', 'g', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
denklem yanılgısı kelimesinin tersten yazılışı ısıglınay melkned diziliminde gösterilir.