işleme yanılgısı

işleme yanılgısı İng. processing error

Verilerin işlenmesi sırasında oluşan yanılgı. Örneğin, verilerin dökümü sırasında oluşan yanılgılar.


işleme yanılgısı için benzer kelimeler


işleme yanılgısı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'l', 'e', 'm', 'e', ' ', 'y', 'a', 'n', 'ı', 'l', 'g', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
işleme yanılgısı kelimesinin tersten yazılışı ısıglınay emelşi diziliminde gösterilir.