Değişiklik yapan alfa büyüme etkeni, TGF-Alfa

Değişiklik yapan alfa büyüme etkeni, TGF-Alfa İng. transforming growth factor alpha

Diğer büyüme faktörlerinin bulunup bulunmamasına göre bazı hücrelerin bölünmesini engelleyen, bazılarınınkini uyaran, kanser ya da embriyo hücrelerinde meydana getirilen bir polipeptit. Transform yapan alfa büyüme faktörü.


Değişiklik yapan alfa büyüme etkeni, TGF-Alfa için benzer kelimeler


Değişiklik yapan alfa büyüme etkeni, TGF-Alfa, 45 karakter ile yazılır. Ayrıca, D harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'D', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'k', 'l', 'i', 'k', ' ', 'y', 'a', 'p', 'a', 'n', ' ', 'a', 'l', 'f', 'a', ' ', 'b', 'ü', 'y', 'ü', 'm', 'e', ' ', 'e', 't', 'k', 'e', 'n', 'i', ',', ' ', 'T', 'G', 'F', '-', 'A', 'l', 'f', 'a', şeklindedir.
Değişiklik yapan alfa büyüme etkeni, TGF-Alfa kelimesinin tersten yazılışı aflA-FGT ,inekte emüyüb afla napay kilkişiğeD diziliminde gösterilir.