fibroblâst büyüme etkeni, FGF

fibroblâst büyüme etkeni, FGF İng. fibroblâst growth factor

Fibroblâstların çoğalmasını uyaran ve birçok hücre tarafından meydana getirilebilen etken. Fibroblâst büyüme faktörü.


fibroblâst büyüme etkeni, FGF için benzer kelimeler


fibroblâst büyüme etkeni, FGF, 29 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, F harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'i', 'b', 'r', 'o', 'b', 'l', 'â', 's', 't', ' ', 'b', 'ü', 'y', 'ü', 'm', 'e', ' ', 'e', 't', 'k', 'e', 'n', 'i', ',', ' ', 'F', 'G', 'F', şeklindedir.
fibroblâst büyüme etkeni, FGF kelimesinin tersten yazılışı FGF ,inekte emüyüb tsâlborbif diziliminde gösterilir.