fibroblast

fibroblast İng. fibroblast

Bağ dokusu hücresi.


fibroblast İng. fibroblast

1. Kollajen ve retikülin ipliklerini, bağ dokunun temel maddesinin biçimsiz kısmını üreten, endoplazmik retikulumdan zengin, genellikle yassı, genç ve etkin bağ doku hücresi, bağ dokunun ana hücresi, desmosit. Osteoblastlara, kondroblastlara ve kollajenoblastlara dönüşebildikleri gibi, tam olarak geliştiklerinde ve daha az etkin hâle geldiklerinde fibrosit olarak adlandırılır. 2. Kollajenoblast.


fibroblast İng. fibroblast

(Lat. fibra = şerit, Yun. blastos = tomurcuk) Bir tip bağ dokusu gözesi.


fibroblâst İng. fibroblâst

Bağ dokusunun temel hücresi.


fibroblast için benzer kelimeler


fibroblast, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'i', 'b', 'r', 'o', 'b', 'l', 'a', 's', 't', şeklindedir.
fibroblast kelimesinin tersten yazılışı tsalborbif diziliminde gösterilir.