alfa etkeni

alfa etkeni İng. alpha ratio

Fisyon yapan çekirdekte, ışınsal kapma etkin kesitinin fisyon etkin kesitine oranı.


alfa etkeni için benzer kelimeler


alfa etkeni, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'f', 'a', ' ', 'e', 't', 'k', 'e', 'n', 'i', şeklindedir.
alfa etkeni kelimesinin tersten yazılışı inekte afla diziliminde gösterilir.