Değişiklik yapan beta büyüme etkeni, TGF-B

Değişiklik yapan beta büyüme etkeni, TGF-B İng. transforming growth factor-ß

Birçok hücre tarafından meydana getirilen ve bazı hücrelerin bölünmesini uyaran, bazı hücrelerin bölünmesini ise engelleyen bir glikoprotein. Transform yapan beta büyüme faktörü.


Değişiklik yapan beta büyüme etkeni, TGF-B için benzer kelimeler


Değişiklik yapan beta büyüme etkeni, TGF-B, 42 karakter ile yazılır. Ayrıca, D harfi ile başlar, B harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'D', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'k', 'l', 'i', 'k', ' ', 'y', 'a', 'p', 'a', 'n', ' ', 'b', 'e', 't', 'a', ' ', 'b', 'ü', 'y', 'ü', 'm', 'e', ' ', 'e', 't', 'k', 'e', 'n', 'i', ',', ' ', 'T', 'G', 'F', '-', 'B', şeklindedir.
Değişiklik yapan beta büyüme etkeni, TGF-B kelimesinin tersten yazılışı B-FGT ,inekte emüyüb ateb napay kilkişiğeD diziliminde gösterilir.