birikim etkeni

birikim etkeni İng. accumulated factor

% r ürem getiren bir anamalın (n)inci yıl sonunda kazanacağı değeri gösteren formül: (1 + r)n


birikim etkeni İng. buildup factor

Işınımın bir ortamdan geçişi sırasında, belirli bir ışınım büyüklüğünün o ortamın herhangi bir noktasındaki toplam değerinin o noktaya hiç çarpışma yapmadan gelen ışınım katsayısına oranı.


birikim etkeni için benzer kelimeler


birikim etkeni, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'k', 'i', 'm', ' ', 'e', 't', 'k', 'e', 'n', 'i', şeklindedir.
birikim etkeni kelimesinin tersten yazılışı inekte mikirib diziliminde gösterilir.