birikim

birikim

a. 1. Birikme, bir yerde toplanıp yığılma: “Kim bilir kaç olayın birikimiyle zifir gibi kararmıştı, içi.” -T. Buğra. 2. Gözlemler, deneyler sonucu elde edilmiş şeylerin bütünü, deneyim: “Mimari birikim bazen bir kente köklü bir damga, bir özellik bırakıyor.” -H. Taner. 3. Bilim veya sanat alanında sahip olunan bilgi, repertuvar. 4. ekon. Biriktirilen mal veya para. 5. jeol. Herhangi bir aşınma sürecinde veya taşıma işi yapılırken alüvyonlu maddelerin bırakılması. 6. top. b. Toplumların kültürel varlıklarının gelişip genişlemesi ve uygarlık düzeyinin yükselmesi süreci.


birikim Fr. Accumulation
birikim Fr. Engouement
birikim İng. backlog
birikim İng. accumulation

1. Mal ve sermayenin toplanıp çoğalma süreci. 2. Tasarrufların yeni yatırımlar şeklinde sermaye stokuna eklenmesi. 3. İşletme kârının kâr payı olarak dağıtılmayıp özkaynağa eklenmesi.


birikim İng. goods on hand, stock

Birikmiş, satılmamış, istifli mallar. Ambardaki mal.


birikim İng. build-up

Elektronun serbest kalması sonucu, soğrulan doz debisinin derinliğine artması.


birikim İng. accumulation

Toplumların ekinsel varlıklarının gelişip genişlemesi ve uygarlık düzeyinin yükselmesi süreci.


birikim için benzer kelimeler


birikim, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'k', 'i', 'm', şeklindedir.
birikim kelimesinin tersten yazılışı mikirib diziliminde gösterilir.