değer birikim aracı

değer birikim aracı

bk. değer saklama aracı


değer birikim aracı için benzer kelimeler


değer birikim aracı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', ' ', 'b', 'i', 'r', 'i', 'k', 'i', 'm', ' ', 'a', 'r', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
değer birikim aracı kelimesinin tersten yazılışı ıcara mikirib reğed diziliminde gösterilir.