değer saklama aracı

değer saklama aracı İng. store of value

Para, döviz, altın gibi zaman içinde kendi değerini koruyan ve bu nedenle değer biriktirme amacıyla kullanılan nesneler.


değer saklama aracı için benzer kelimeler


değer saklama aracı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', ' ', 's', 'a', 'k', 'l', 'a', 'm', 'a', ' ', 'a', 'r', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
değer saklama aracı kelimesinin tersten yazılışı ıcara amalkas reğed diziliminde gösterilir.