belge saklama ve gösterme sorumluluğu

belge saklama ve gösterme sorumluluğu İng. production of documents

Vergi yöntemi yasasında belirtilen temel yargılara göre ilgililerinin vergi örgütlerine göstermekle zorunlu bulundukları yasal yazılıklar ve bunlara ilişkin tanıtlayıcı belgelerin belirli süreler bitimine değin saklanılması sorumluluğu.


belge saklama ve gösterme sorumluluğu için benzer kelimeler


belge saklama ve gösterme sorumluluğu, 37 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'l', 'g', 'e', ' ', 's', 'a', 'k', 'l', 'a', 'm', 'a', ' ', 'v', 'e', ' ', 'g', 'ö', 's', 't', 'e', 'r', 'm', 'e', ' ', 's', 'o', 'r', 'u', 'm', 'l', 'u', 'l', 'u', 'ğ', 'u', şeklindedir.
belge saklama ve gösterme sorumluluğu kelimesinin tersten yazılışı uğululmuros emretsög ev amalkas egleb diziliminde gösterilir.