özel izinli kişinin sorumluluğu

özel izinli kişinin sorumluluğu İng. obligation of licencee

Özel izin alanın, anlaşmada gösterilen sorumluluğu.


özel izinli kişinin sorumluluğu için benzer kelimeler


özel izinli kişinin sorumluluğu, 31 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'e', 'l', ' ', 'i', 'z', 'i', 'n', 'l', 'i', ' ', 'k', 'i', 'ş', 'i', 'n', 'i', 'n', ' ', 's', 'o', 'r', 'u', 'm', 'l', 'u', 'l', 'u', 'ğ', 'u', şeklindedir.
özel izinli kişinin sorumluluğu kelimesinin tersten yazılışı uğululmuros ninişik ilnizi lezö diziliminde gösterilir.