işveren sorumluluğu

işveren sorumluluğu İng. employer responsibility

İşverenin, yasalarda belirtilen durumlarda ve yasalarda belirtilen sınırlar içinde işçilere karşı sorumluluğu


işveren sorumluluğu için benzer kelimeler


işveren sorumluluğu, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'v', 'e', 'r', 'e', 'n', ' ', 's', 'o', 'r', 'u', 'm', 'l', 'u', 'l', 'u', 'ğ', 'u', şeklindedir.
işveren sorumluluğu kelimesinin tersten yazılışı uğululmuros nerevşi diziliminde gösterilir.