ani ölüm etkeni

ani ölüm etkeni İng. sudden death factor

Anatoksin.


ani ölüm etkeni için benzer kelimeler


ani ölüm etkeni, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'i', ' ', 'ö', 'l', 'ü', 'm', ' ', 'e', 't', 'k', 'e', 'n', 'i', şeklindedir.
ani ölüm etkeni kelimesinin tersten yazılışı inekte mülö ina diziliminde gösterilir.