anî nötron kesri

anî nötron kesri İng. prompt neutron raction

Fisyon başına ortalama ani nötron sayısının, fisyon başına toplam ortalama nötron sayısına oranı.


anî nötron kesri için benzer kelimeler


anî nötron kesri, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'î', ' ', 'n', 'ö', 't', 'r', 'o', 'n', ' ', 'k', 'e', 's', 'r', 'i', şeklindedir.
anî nötron kesri kelimesinin tersten yazılışı irsek nortön îna diziliminde gösterilir.