mol kesri

mol kesri İng. mole fraction

Bir karışım veya çözeltide bir maddenin mol sayısının karışımdaki bileşenlerin toplam mol sayısına oranı.


mol kesri için benzer kelimeler


mol kesri, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'o', 'l', ' ', 'k', 'e', 's', 'r', 'i', şeklindedir.
mol kesri kelimesinin tersten yazılışı irsek lom diziliminde gösterilir.