karşı nötron

karşı nötron İng. antineutron

Nötronla birleştiğinde, kütlesi enerjiye dönüşen yüksüz parçacık.


karşı nötron için benzer kelimeler


karşı nötron, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'ş', 'ı', ' ', 'n', 'ö', 't', 'r', 'o', 'n', şeklindedir.
karşı nötron kelimesinin tersten yazılışı nortön ışrak diziliminde gösterilir.