nötron

nötron Fr. neutron

a. Yaklaşık olarak proton ağırlığında ve elektrik yüklü olmayan bir atom cisimciği.


nötron İng. neutron

Atom çekirdeğinin yapısında bulunan yüksüz partiküller.


nötron İng. neutron

Yükü sıfır, kütlesi 1,6749.10-24 g olan ve atomların çekirdeğini oluşturan kalımlı temel parçacık.


nötron İng. neutron

Yükü sıfır, kütlesi 1,6749x10-24g olan ve atomların çekirdeğini oluşturan parçacıklardan biri


nötron İng. neutron

Durgun kütlesi 1,67495 x 10(üzeri -27) kg.'a eşit olan ve elektrik yükü taşımayan 1000 s ortalama ömürlü elemanter parçacık.


nötron Fr. neutron

(kimya)


nötron İng. neutron

Hidrojenden ağır, her atomda bulunan, kütlesi protondan hafifçe daha ağır, yüksüz, çekirdek parçacığı.


nötron için benzer kelimeler


nötron, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'ö', 't', 'r', 'o', 'n', şeklindedir.
nötron kelimesinin tersten yazılışı nortön diziliminde gösterilir.