anî kritik

anî kritik İng. prompt critical

Bir nükleer zincir tepkimesinde, çoğalma etkeninin çok kısa süreli olarak 1’e eşit olması.


anî kritik için benzer kelimeler


anî kritik, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'î', ' ', 'k', 'r', 'i', 't', 'i', 'k', şeklindedir.
anî kritik kelimesinin tersten yazılışı kitirk îna diziliminde gösterilir.