değişiklik

değişiklik, -ği

a. 1. Değişik olma durumu. 2. Farklılık: “O zaman Ateşoğlu'nun yüzüne bakan tayfası, yüzündeki büyük bir değişikliğin farkına vardılar.” -Halikarnas Balıkçısı. 3. Bir bütünün bir bölümünün değişmesiyle ortaya çıkan yeni durum: Yönetim kurulunda değişiklik oldu. 4. Amaca uygun biçime getirmek için yapılan değiştirme, tadil: “Küçük bir değişiklikle bu şarkının tek mısrasında herkes kendini bulabilir.” -A. N. Asya.


değişiklik İng. modification
değişiklik İng. modifications

Her yerde belirli zamanlarda yapılan genel bina ve arsa, tarla yazılımlarından sonra yeniden yazılım yapılıncaya kadar gerek binanın yapılışında ve gerek arsa ve tarlanın durumunda değerleri bakımından bir değişiklik yapılması halinde durumun yetkili görevlilerince incelenerek vergi değişimi yapan kurulca yeni durum ve değerlerine göre vergilendirilmesi.


değişiklik için benzer kelimeler


değişiklik, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'k', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
değişiklik kelimesinin tersten yazılışı kilkişiğed diziliminde gösterilir.