değişiklik önergesi

değişiklik önergesi

a. Bazı kanun maddelerinin amaca daha uygun olması için Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan öneri, değişiklik teklifi.


değişiklik önergesi için benzer kelimeler


değişiklik önergesi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'k', 'l', 'i', 'k', ' ', 'ö', 'n', 'e', 'r', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
değişiklik önergesi kelimesinin tersten yazılışı isegrenö kilkişiğed diziliminde gösterilir.