alfa aktinin

alfa aktinin İng. alpha actinin

1. Kas tellerinin Z çizgisinde aktin ipliklerine bağlı olarak bulunan, 95000 molekül ağırlığındaki bir kas proteini. 2. Stres ipliklerinin oluşumunda yer alan sitoplazmadaki yardımcı proteinlerden biri.


alfa aktinin için benzer kelimeler


alfa aktinin, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'f', 'a', ' ', 'a', 'k', 't', 'i', 'n', 'i', 'n', şeklindedir.
alfa aktinin kelimesinin tersten yazılışı ninitka afla diziliminde gösterilir.