alfa almaç

alfa almaç İng. alpha receptor

Düz kaslı yapılar başta olmak üzere vücudun değişik bölümlerinde bulunan, uyarıldıklarında kasılmaya neden olan ve α1 ile α2 alt tipleri olan adrenerjik almaç, alfa reseptör.


alfa almaç için benzer kelimeler


alfa almaç, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'f', 'a', ' ', 'a', 'l', 'm', 'a', 'ç', şeklindedir.
alfa almaç kelimesinin tersten yazılışı çamla afla diziliminde gösterilir.