almaç dizgesi

almaç dizgesi İng. system of receptor

Canlının kendi gövdesi ya da çevresinde baş gösteren değişmeleri alıp beyine ulaştıran dizge.


almaç dizgesi için benzer kelimeler


almaç dizgesi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'm', 'a', 'ç', ' ', 'd', 'i', 'z', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
almaç dizgesi kelimesinin tersten yazılışı isegzid çamla diziliminde gösterilir.