atılma dönemi yarılanma ömrü

atılma dönemi yarılanma ömrü İng. biological half-life

1. Tek bölmeli modele göre ilacın yarılanma ömrü. 2. Plazma ilaç yoğunluğu-zaman eğrisinde atılma döneminin yarılanma ömrü (0. 693/ß).


atılma dönemi yarılanma ömrü için benzer kelimeler


atılma dönemi yarılanma ömrü, 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 't', 'ı', 'l', 'm', 'a', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'e', 'm', 'i', ' ', 'y', 'a', 'r', 'ı', 'l', 'a', 'n', 'm', 'a', ' ', 'ö', 'm', 'r', 'ü', şeklindedir.
atılma dönemi yarılanma ömrü kelimesinin tersten yazılışı ürmö amnalıray imenöd amlıta diziliminde gösterilir.