ışınsal kapma

ışınsal kapma İng. radiative capture

Bir gama ışınımı yayımından hemen sonra, bir parçacığın çekirdek tarafından kapılması.


ışınsal kapma için benzer kelimeler


ışınsal kapma, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, ı harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ı', 'ş', 'ı', 'n', 's', 'a', 'l', ' ', 'k', 'a', 'p', 'm', 'a', şeklindedir.
ışınsal kapma kelimesinin tersten yazılışı ampak lasnışı diziliminde gösterilir.