dış kazıkta bacak kapma

dış kazıkta bacak kapma

Bir elle dış kazık vurup öteki elle karşı güreşçinin bacağını arkadan yakalayarak havalandırma.


dış kazıkta bacak kapma için benzer kelimeler


dış kazıkta bacak kapma, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'ş', ' ', 'k', 'a', 'z', 'ı', 'k', 't', 'a', ' ', 'b', 'a', 'c', 'a', 'k', ' ', 'k', 'a', 'p', 'm', 'a', şeklindedir.
dış kazıkta bacak kapma kelimesinin tersten yazılışı ampak kacab atkızak şıd diziliminde gösterilir.