işit

işit

Eşit, denk


işit için benzer kelimeler


işit, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'i', 't', şeklindedir.
işit kelimesinin tersten yazılışı tişi diziliminde gösterilir.