iskambil kâğıdı

iskambil kâğıdı

a. İskambil: “İskambil kâğıtlarını karıştırıyorum, kendi kendime söyleniyorum.” -R. H. Karay.


iskambil kâğıdı için benzer kelimeler


iskambil kâğıdı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 's', 'k', 'a', 'm', 'b', 'i', 'l', ' ', 'k', 'â', 'ğ', 'ı', 'd', 'ı', şeklindedir.
iskambil kâğıdı kelimesinin tersten yazılışı ıdığâk libmaksi diziliminde gösterilir.