işkembe timpanisi

işkembe timpanisi İng. ruminal tympany

İşkembe şişkinliği.


işkembe timpanisi için benzer kelimeler


işkembe timpanisi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'k', 'e', 'm', 'b', 'e', ' ', 't', 'i', 'm', 'p', 'a', 'n', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
işkembe timpanisi kelimesinin tersten yazılışı isinapmit ebmekşi diziliminde gösterilir.