iskemik ensefalopati

iskemik ensefalopati İng. ischemic encephalopathy

Ergin kedilerde değişen derecelerde akut iskemik odaklar hâlinde veya atardamarların çevresinde bakışımlı beyin nekrozu, klinik olarak körlük, davranış değişimleri, eş güdüm bozukluğu ve çırpınma nöbetleriyle belirgin, kesin sebebi ve nasıl oluştuğu bilinmeyen hastalık, beyin infarktüs sendromu, kedilerin iskemik ensefalopatisi.


iskemik ensefalopati için benzer kelimeler


iskemik ensefalopati, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 's', 'k', 'e', 'm', 'i', 'k', ' ', 'e', 'n', 's', 'e', 'f', 'a', 'l', 'o', 'p', 'a', 't', 'i', şeklindedir.
iskemik ensefalopati kelimesinin tersten yazılışı itapolafesne kimeksi diziliminde gösterilir.