işleçli ilingesel öbek

işleçli ilingesel öbek İng. topological group with operators

Her bir (…)özyapı dönüşümü sürekli olacak biçimde bir (…)işleçli öbek yapısıyla donatılmış G ilingesel öbeği.


işleçli ilingesel öbek için benzer kelimeler


işleçli ilingesel öbek, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'l', 'e', 'ç', 'l', 'i', ' ', 'i', 'l', 'i', 'n', 'g', 'e', 's', 'e', 'l', ' ', 'ö', 'b', 'e', 'k', şeklindedir.
işleçli ilingesel öbek kelimesinin tersten yazılışı kebö lesegnili ilçelşi diziliminde gösterilir.