ayırtık ilingesel yapı

ayırtık ilingesel yapı İng. discrete topological structure

bk. ayıktık ilinge.


ayırtık ilingesel yapı için benzer kelimeler


ayırtık ilingesel yapı, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'ı', 'r', 't', 'ı', 'k', ' ', 'i', 'l', 'i', 'n', 'g', 'e', 's', 'e', 'l', ' ', 'y', 'a', 'p', 'ı', şeklindedir.
ayırtık ilingesel yapı kelimesinin tersten yazılışı ıpay lesegnili kıtrıya diziliminde gösterilir.