ayırtık düzgün yapı

ayırtık düzgün yapı İng. discrete uniform structure

bk. ayırtık düzgünlük.


ayırtık düzgün yapı için benzer kelimeler


ayırtık düzgün yapı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'ı', 'r', 't', 'ı', 'k', ' ', 'd', 'ü', 'z', 'g', 'ü', 'n', ' ', 'y', 'a', 'p', 'ı', şeklindedir.
ayırtık düzgün yapı kelimesinin tersten yazılışı ıpay nügzüd kıtrıya diziliminde gösterilir.