işlek ek

işlek ek

a. db. Kelime türetmede sık kullanılan yapım eki.


işlek ek

Ad ve fiil kök ve gövdelerinden yeni türetmeler yapımında çok kullanılan, işlekliğini sürdüren ek: taş / taş+çı, taş+çı+lık, göz+cü, göz+cü+lük, baş / baş+la-, iş+le- / işle-y-ici, göz+le- / göz+le+y+ici, geç- / geç+ir-, iç- / iç-ir, aç- / aç-tır-, süz- / süz-dür vb. || İşlek ek kendi içinde az işlek ek ve çok işlek ek olmak üzere ikiye ayrılır. bk. az işlek ek ve krş. canlı ek ile.


işlek ek için benzer kelimeler


işlek ek, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'l', 'e', 'k', ' ', 'e', 'k', şeklindedir.
işlek ek kelimesinin tersten yazılışı ke kelşi diziliminde gösterilir.