işletme yazılığı

işletme yazılığı İng. working book

İkinci bölüm tecimenlerin tutmakla yükümlü bulundukları işletmeye ilişkin gelir ve giderleri kapsayan yazılık.


işletme yazılığı için benzer kelimeler


işletme yazılığı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'l', 'e', 't', 'm', 'e', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
işletme yazılığı kelimesinin tersten yazılışı ığılızay emtelşi diziliminde gösterilir.