geçerli sayışım yazılığı

geçerli sayışım yazılığı İng. bank pass book

Ekonomik amaçlarla yapılan yatırımlarda, gerçek ya da tüzel kişilere ödenen, çekilen ve kalan paraları göstermek üzere bankalarca verilen yazılık.


geçerli sayışım yazılığı için benzer kelimeler


geçerli sayışım yazılığı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'ç', 'e', 'r', 'l', 'i', ' ', 's', 'a', 'y', 'ı', 'ş', 'ı', 'm', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
geçerli sayışım yazılığı kelimesinin tersten yazılışı ığılızay mışıyas ilreçeg diziliminde gösterilir.