işletmen yazı makinesi

işletmen yazı makinesi İng. console typewriter, operator's console typewriter

İşletmenle bilgisayar dizgesi arasında, dizgenin güdümü ve denetimiyle iletişimi sağlamak üzere kullanılan yazı makinesi.


işletmen yazı makinesi için benzer kelimeler


işletmen yazı makinesi, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'l', 'e', 't', 'm', 'e', 'n', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', ' ', 'm', 'a', 'k', 'i', 'n', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
işletmen yazı makinesi kelimesinin tersten yazılışı isenikam ızay nemtelşi diziliminde gösterilir.