işlevsel elverişlilik

işlevsel elverişlilik İng. functional adequacy

Bir kentin yeni oluşturulan alanlarında yürütülmesi istenen eylemler için, ışık, oyun alanı, yeşil alan vb. koşulların var olup olmadığını belirten ölçü.


işlevsel elverişlilik için benzer kelimeler


işlevsel elverişlilik, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'l', 'e', 'v', 's', 'e', 'l', ' ', 'e', 'l', 'v', 'e', 'r', 'i', 'ş', 'l', 'i', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
işlevsel elverişlilik kelimesinin tersten yazılışı kililşirevle lesvelşi diziliminde gösterilir.