bütçe harcamalarının işlevsel sınıflandırması

bütçe harcamalarının işlevsel sınıflandırması

bk. bütçenin işlevsel sınıflandırması


bütçe harcamalarının işlevsel sınıflandırması için benzer kelimeler


bütçe harcamalarının işlevsel sınıflandırması, 45 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'ü', 't', 'ç', 'e', ' ', 'h', 'a', 'r', 'c', 'a', 'm', 'a', 'l', 'a', 'r', 'ı', 'n', 'ı', 'n', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'v', 's', 'e', 'l', ' ', 's', 'ı', 'n', 'ı', 'f', 'l', 'a', 'n', 'd', 'ı', 'r', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
bütçe harcamalarının işlevsel sınıflandırması kelimesinin tersten yazılışı ısamrıdnalfınıs lesvelşi nınıralamacrah eçtüb diziliminde gösterilir.